Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Rönneholm NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rönneholm NV 1256 26,0% 42,4% 14,3% 17,4% 3,5% 44,9% 55,1% 5,7%  
Summa 1256 26,0% 42,4% 14,3% 17,4% 3,5% 44,9% 55,1% 5,7%

http://www.val.se