Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Dammfri V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dammfri V 1891 21,1% 31,4% 20,2% 27,3% 2,9% 41,5% 58,5% 4,5%  
Summa 1891 21,1% 31,4% 20,2% 27,3% 2,9% 41,5% 58,5% 4,5%

http://www.val.se