Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Gamla Limhamn O

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Limhamn O 1569 19,4% 35,6% 23,8% 21,2% 5,5% 47,6% 52,4% 5,8%  
Summa 1569 19,4% 35,6% 23,8% 21,2% 5,5% 47,6% 52,4% 5,8%

http://www.val.se