Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Ö Sorgenfri, Brantevik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ö Sorgenfri, Brantevik 1109 26,0% 33,0% 19,3% 21,7% 3,8% 47,9% 52,1% 9,7%  
Summa 1109 26,0% 33,0% 19,3% 21,7% 3,8% 47,9% 52,1% 9,7%

http://www.val.se