Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Sibbarp S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sibbarp S 1124 9,7% 35,1% 28,8% 26,3% 5,5% 49,6% 50,4% 6,7%  
Summa 1124 9,7% 35,1% 28,8% 26,3% 5,5% 49,6% 50,4% 6,7%

http://www.val.se