Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Tygelsjöby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tygelsjöby 1426 11,6% 45,7% 22,6% 20,2% 5,9% 49,1% 50,9% 6,5%  
Summa 1426 11,6% 45,7% 22,6% 20,2% 5,9% 49,1% 50,9% 6,5%

http://www.val.se