Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Limhamns Hamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Limhamns Hamn 1230 12,8% 31,4% 27,3% 28,5% 5,0% 48,0% 52,0% 19,9%  
Summa 1230 12,8% 31,4% 27,3% 28,5% 5,0% 48,0% 52,0% 19,9%

http://www.val.se