Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Rosenvång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rosenvång 1166 13,6% 44,0% 25,6% 16,8% 8,4% 48,3% 51,7% 5,1%  
Summa 1166 13,6% 44,0% 25,6% 16,8% 8,4% 48,3% 51,7% 5,1%

http://www.val.se