Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Klagshamn/V Klagstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klagshamn/V Klagstorp 1064 9,5% 56,1% 20,4% 14,0% 5,3% 50,9% 49,1% 12,3%  
Summa 1064 9,5% 56,1% 20,4% 14,0% 5,3% 50,9% 49,1% 12,3%

http://www.val.se