Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Annetorp/Kalkbrottet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Annetorp/Kalkbrottet 1220 14,5% 23,4% 24,8% 37,3% 5,0% 45,4% 54,6% 5,4%  
Summa 1220 14,5% 23,4% 24,8% 37,3% 5,0% 45,4% 54,6% 5,4%

http://www.val.se