Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Ö Sorgenfri, Nobelv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ö Sorgenfri, Nobelv 1270 34,6% 38,9% 12,8% 13,7% 6,1% 48,9% 51,1% 11,7%  
Summa 1270 34,6% 38,9% 12,8% 13,7% 6,1% 48,9% 51,1% 11,7%

http://www.val.se