Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Bollebygd - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bollebygd Syd 1560 17,2% 34,5% 23,3% 25,0% 7,9% 48,3% 51,7% 2,0%  
Bollebygd Väst 1397 14,2% 38,2% 28,6% 19,0% 6,0% 52,1% 47,9% 2,7%  
Bollebygd Öst 1392 14,6% 34,2% 28,1% 23,1% 6,8% 50,0% 50,0% 3,2%  
Olsfors 1123 14,7% 35,9% 28,4% 21,0% 7,0% 52,6% 47,4% 4,8%  
Töllsjö 927 13,5% 35,9% 25,8% 24,8% 6,3% 52,1% 47,9% 2,4%  
Bollebygd 6399 15,0% 35,7% 26,8% 22,6% 6,8% 50,8% 49,2% 3,0%

http://www.val.se