Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Bollebygd - Ålder och kön - Olsfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Olsfors 1123 14,7% 35,9% 28,4% 21,0% 7,0% 52,6% 47,4% 4,8%  
Summa 1123 14,7% 35,9% 28,4% 21,0% 7,0% 52,6% 47,4% 4,8%

http://www.val.se