Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Gällaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gällaryd 415 13,7% 31,3% 33,0% 21,9% 6,7% 52,3% 47,7% 6,0%  
Summa 415 13,7% 31,3% 33,0% 21,9% 6,7% 52,3% 47,7% 6,0%

http://www.val.se