Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Hälsingberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hälsingberg 1467 18,5% 32,3% 24,9% 24,3% 9,7% 49,4% 50,6% 2,5%  
Summa 1467 18,5% 32,3% 24,9% 24,3% 9,7% 49,4% 50,6% 2,5%

http://www.val.se