Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Bergsvikens 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsvikens 1 980 14,6% 37,6% 25,7% 22,1% 7,8% 51,3% 48,7% 0,7%  
Summa 980 14,6% 37,6% 25,7% 22,1% 7,8% 51,3% 48,7% 0,7%

http://www.val.se