Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-23 16:02:16

Val till riksdagen - Röster - Gotlands län

Samtliga 42 valdistrikt räknade

Protokoll slutlig sammanräkning Gotlands län

25,18%
14,64%
4,62%
2,92%
33,27%
6,06%
8,43%
3,17%
1,70%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 84,90%
+3,54
2006: 81,36%

Röstfördelning - riksdagsvalkrets Gotlands län

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 9731 25,18% +2016 +3,60 7715 21,58%
C Centerpartiet 5657 14,64% -1226 -4,61 6883 19,25%
FP Folkpartiet liberalerna 1785 4,62% +231 +0,27 1554 4,35%
KD Kristdemokraterna 1128 2,92% -246 -0,92 1374 3,84%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12855 33,27% +391 -1,60 12464 34,86%
V Vänsterpartiet 2342 6,06% +197 +0,06 2145 6,00%
MP Miljöpartiet de gröna 3259 8,43% +1022 +2,18 2237 6,26%
SD Sverigedemokraterna 1225 3,17% +659 +1,59 566 1,58%
ÖVR Övriga partier 658 1,70% -154 -0,57 812 2,27%
  Giltiga röster 38640 100,00% +2890   35750 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 571 1,45% -429 -1,26 1000 2,72%
OG Ogiltiga röster - övriga 46 0,12% +16 +0,04 30 0,08%
VDT Valdeltagande 39257 84,90% +2477 +3,54 36780 81,36%
  Antal röstberättigade 46237   +1032   45205  

Röstfördelning per kommunvalkrets - riksdagsvalkrets Gotlands län

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
23,20% 17,47% 4,16% 2,56% 34,39% 5,96% 7,03% 3,71% 1,52% 1,64% 0,16% 85,14%
25,80% 20,00% 4,32% 2,47% 27,78% 6,05% 6,30% 4,94% 2,35% 0,97% 0,49% 82,86%
23,16% 16,96% 4,18% 2,91% 34,94% 5,70% 7,47% 2,91% 1,77% 1,62%   81,28%
29,35% 25,97% 5,19% 1,82% 22,60% 3,12% 5,45% 4,94% 1,56% 2,53% 0,25% 81,82%
24,16% 10,92% 6,27% 2,90% 38,10% 6,04% 6,27% 3,14% 2,21% 2,16%   80,66%
21,41% 24,92% 4,74% 2,75% 21,25% 9,94% 9,79% 3,67% 1,53% 1,36%   79,31%
18,65% 15,81% 2,11% 2,21% 45,84% 5,48% 4,74% 4,11% 1,05% 2,06% 0,21% 81,87%
19,25% 16,05% 3,11% 2,80% 42,13% 5,18% 6,73% 3,73% 1,04% 2,23%   83,03%
22,25% 8,67% 3,10% 2,85% 43,47% 7,37% 5,56% 4,53% 2,20% 1,15% 0,26% 77,32%
19,71% 11,01% 2,17% 0,72% 45,80% 8,70% 5,22% 5,36% 1,30% 2,13%   80,66%
26,53% 18,91% 3,76% 3,10% 31,61% 4,14% 7,34% 3,20% 1,41% 1,30% 0,09% 83,96%
26,72% 24,46% 4,31% 3,45% 26,08% 3,88% 7,76% 2,69% 0,65% 1,17% 0,11% 84,15%
20,05% 24,81% 5,14% 1,54% 30,21% 6,56% 6,30% 3,60% 1,80% 1,52% 0,25% 82,93%
26,48% 16,97% 5,10% 2,89% 32,27% 5,18% 7,38% 2,59% 1,14% 1,28% 0,15% 84,69%
19,44% 9,85% 5,81% 2,02% 30,30% 9,09% 16,16% 5,05% 2,27% 2,68% 0,97%  
25,18% 23,09% 4,13% 3,35% 27,79% 5,05% 6,79% 3,13% 1,50% 1,59% 0,08% 84,44%
23,30% 33,48% 2,95% 2,21% 23,45% 5,60% 4,72% 2,65% 1,62% 2,01% 0,57% 83,15%
27,54% 20,00% 1,97% 5,57% 22,62% 5,90% 10,66% 3,44% 2,30% 1,45%   83,76%
27,99% 21,78% 5,00% 4,36% 25,86% 4,63% 7,23% 2,13% 1,02% 0,74%   85,46%
22,54% 37,85% 4,05% 3,52% 18,31% 3,87% 3,70% 4,23% 1,94% 2,23% 0,17% 81,40%
22,21% 33,37% 4,51% 3,43% 21,78% 4,83% 6,44% 1,72% 1,72% 1,58% 0,21% 79,68%
21,42% 35,86% 2,29% 3,37% 24,07% 4,93% 4,93% 1,81% 1,32% 0,95%   83,65%
22,48% 18,43% 3,56% 3,19% 37,84% 3,93% 4,79% 4,42% 1,35% 1,57%   71,54%
25,78% 21,79% 3,99% 3,42% 30,20% 3,85% 5,27% 4,42% 1,28% 2,50%   78,01%
23,72% 12,61% 3,00% 2,70% 38,74% 6,81% 7,21% 3,60% 1,60% 1,28%   79,94%
23,63% 23,63% 2,79% 3,97% 27,39% 6,23% 7,41% 3,54% 1,40% 1,48% 0,11% 83,50%
25,89% 19,36% 3,78% 2,29% 31,96% 5,04% 6,19% 3,78% 1,72% 1,69%   84,89%
22,03% 37,05% 5,33% 2,42% 22,52% 3,75% 3,39% 2,42% 1,09% 1,55%   80,21%
32,55% 7,76% 7,27% 3,60% 31,58% 4,71% 8,52% 2,70% 1,32% 1,57% 0,07% 86,40%
25,63% 12,53% 4,46% 2,23% 19,50% 7,80% 20,06% 5,29% 2,51% 3,23% 0,27%  
26,63% 6,29% 5,32% 2,86% 36,54% 6,89% 10,68% 2,81% 1,98% 1,22% 0,11% 85,08%
15,52% 5,72% 3,73% 2,43% 52,04% 8,24% 7,29% 3,73% 1,30% 1,45%   76,52%
26,42% 7,11% 6,35% 3,68% 36,45% 5,77% 10,70% 2,09% 1,42% 0,99% 0,08% 85,68%
17,13% 5,50% 3,23% 2,05% 50,11% 7,65% 8,94% 3,99% 1,40% 1,48% 0,11% 75,74%
38,74% 6,55% 6,89% 5,21% 15,63% 8,99% 13,61% 1,43% 2,94% 1,24% 0,17% 84,35%
26,76% 7,72% 4,95% 2,40% 32,08% 7,12% 13,27% 3,30% 2,40% 0,89%   83,04%
30,92% 5,59% 6,18% 3,43% 30,55% 6,26% 12,52% 2,76% 1,79% 1,03% 0,15% 83,83%
22,75% 6,69% 4,29% 2,99% 47,21% 5,99% 5,59% 3,59% 0,90% 1,67% 0,10% 85,28%
32,54% 6,05% 7,20% 2,83% 29,25% 5,44% 12,63% 1,53% 2,53% 1,21% 0,08% 77,73%
23,91% 6,89% 5,57% 1,42% 43,87% 4,15% 8,81% 3,75% 1,62% 1,79% 0,20% 82,34%
28,56% 7,30% 4,27% 2,94% 37,10% 7,47% 9,16% 2,05% 1,16% 0,88% 0,35% 84,86%
12,62% 3,28% 1,82% 1,33% 56,80% 8,50% 8,13% 5,22% 2,31% 0,48%   76,38%
30,51% 6,51% 6,98% 3,29% 28,94% 6,67% 10,98% 2,67% 3,45% 1,16% 0,15% 83,68%
30,52% 6,71% 5,61% 2,84% 36,33% 6,44% 8,37% 2,01% 1,18% 1,70%   87,55%
25,05% 4,33% 5,08% 1,51% 22,79% 9,79% 24,29% 2,82% 4,33% 0,75% 0,19%  
Gotland 25,18% 14,64% 4,62% 2,92% 33,27% 6,06% 8,43% 3,17% 1,70% 1,45% 0,12% 84,90%

Röstfördelning övriga partier - riksdagsvalkrets Gotlands län

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
PP Piratpartiet 308 0,80% +63 +0,11 245 0,69%
FI Feministiskt initiativ 303 0,78% -29 -0,14 332 0,93%
ND Nationaldemokraterna 13 0,03% +11 +0,03 2 0,01%
ENH Enhet 5 0,01% -10 -0,03 15 0,04%
KLP Klassiskt liberala partiet 4 0,01% +1   3 0,01%
  Spritpartiet 3 0,01% +3 +0,01    
SVP Svenskarnas parti 3 0,01% +3 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1   +1      
  Frihetspartiet 1   +1      
  Landsbygdsdemokraterna 1   +1      
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1   -99 -0,28 100 0,28%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1   +1      
  Nordisk Union     -1   1  
Sjvåp Sjukvårdspartiet     -8 -0,02 8 0,02%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 14 0,04% -92 -0,26 106 0,30%
  Totalt övriga partier 658 1,70% -154 -0,57 812 2,27%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - riksdagsvalkrets Gotlands län

Handskriven beteckning Antal
2010
Kalle Anka Partiet 3
Partier med färre än 2 röster 11

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se