Val till kommunfullmäktige i Oxelösund - Ålder och kön - Oxelösund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalgången 1558 10,8% 27,4% 28,5% 33,3% 5,3% 50,9% 49,1% 3,7%  
Danvik 1098 11,8% 29,6% 30,5% 28,1% 5,8% 50,7% 49,3% 2,7%  
Frösäng 1155 15,2% 18,6% 20,7% 45,5% 4,3% 48,8% 51,2% 5,7%  
Norra innerstaden 1405 20,6% 24,1% 23,6% 31,6% 5,3% 55,4% 44,6% 12,3%  
Peterslund 1248 14,6% 35,3% 20,9% 29,2% 6,6% 50,2% 49,8% 2,2%  
Sunda 1377 10,8% 26,9% 22,7% 39,6% 3,8% 48,7% 51,3% 2,7%  
Södra innerstaden 1484 17,7% 24,9% 25,4% 32,0% 5,1% 51,3% 48,7% 8,9%  
Oxelösund 9325 14,6% 26,7% 24,7% 34,1% 5,2% 50,9% 49,1% 5,6%

http://www.val.se