Val till kommunfullmäktige i Ljungby - Ålder och kön - Ljungby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Annerstad-Angelstad-Bolmsö 1695 13,2% 26,5% 29,4% 30,9% 5,3% 53,4% 46,6% 7,0%  
Berga V 1264 14,6% 28,8% 23,7% 32,9% 6,1% 51,4% 48,6% 3,9%  
Berga Öst-Vittaryd 1520 16,3% 29,4% 27,6% 26,7% 5,7% 53,2% 46,8% 6,2%  
Hamneda-Kånna-S Ljunga 1586 17,2% 28,8% 26,1% 27,9% 4,9% 55,1% 44,9% 7,9%  
Lidhult-Vrå-Torpa 1537 11,0% 26,4% 29,5% 33,2% 4,7% 53,2% 46,8% 8,7%  
Ljungby Annelund 1359 17,1% 33,2% 23,4% 26,3% 6,2% 51,1% 48,9% 8,8%  
Ljungby Astrad 1559 17,2% 39,4% 24,7% 18,7% 7,8% 50,3% 49,7% 4,1%  
Ljungby Brunnsgården 1734 20,7% 26,7% 21,3% 31,3% 5,3% 47,4% 52,6% 4,9%  
Ljungby Ekebacken 1711 15,8% 29,2% 24,0% 31,1% 5,1% 48,3% 51,7% 3,4%  
Ljungby Hammaren 1493 28,1% 22,1% 16,5% 33,3% 6,9% 47,0% 53,0% 7,1%  
Ljungby Hjortsberg 1833 21,2% 32,0% 21,7% 25,2% 6,8% 48,3% 51,7% 8,6%  
Ljungby Ljungsätra 1162 15,6% 30,7% 20,2% 33,5% 7,3% 48,0% 52,0% 1,7%  
Ljungby Stensberg 1789 22,5% 34,4% 21,3% 21,8% 7,2% 49,6% 50,4% 4,6%  
Ryssby-Agunnaryd 1794 15,9% 28,8% 26,6% 28,7% 5,9% 52,7% 47,3% 5,1%  
Ljungby 22036 17,7% 29,8% 24,1% 28,5% 6,1% 50,6% 49,4% 5,9%

http://www.val.se