Val till kommunfullmäktige i Mönsterås - Ålder och kön - Mönsterås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blomstermåla 1505 17,5% 29,1% 24,7% 28,6% 6,8% 52,0% 48,0% 3,7%  
Fliseryd 1113 14,6% 31,0% 26,0% 28,5% 5,6% 51,2% 48,8% 5,5%  
Mönsterås Centrum N 818 21,8% 23,7% 23,6% 30,9% 5,7% 47,2% 52,8% 5,6%  
Mönsterås Centrum S 1127 18,4% 22,5% 20,7% 38,4% 4,4% 46,5% 53,5% 2,7%  
Mönsterås Landsbygd N 1190 15,9% 28,8% 31,4% 23,9% 6,2% 53,5% 46,5% 2,4%  
Mönsterås Landsbygd S 997 13,5% 25,5% 24,1% 36,9% 4,4% 47,1% 52,9% 1,5%  
Mönsterås Ljungnäs 1077 13,6% 28,7% 25,3% 32,5% 6,6% 50,8% 49,2% 2,4%  
Timmernabben 1184 14,9% 25,7% 27,4% 32,1% 4,8% 50,8% 49,2% 1,7%  
Ålem 1393 16,9% 25,6% 24,7% 32,9% 7,0% 50,4% 49,6% 2,0%  
Mönsterås 10404 16,3% 26,9% 25,4% 31,5% 5,8% 50,2% 49,8% 3,0%

http://www.val.se