Val till kommunfullmäktige i Emmaboda - Ålder och kön - Emmaboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Algutsboda 1365 12,0% 21,8% 28,7% 37,5% 5,1% 52,2% 47,8% 10,8%  
Emmaboda norra 1415 15,7% 27,6% 26,4% 30,3% 6,5% 49,8% 50,2% 2,3%  
Emmaboda södra 1542 21,2% 25,7% 19,3% 33,7% 7,4% 49,1% 50,9% 5,1%  
Lindås 1264 14,2% 28,7% 28,1% 29,0% 5,0% 51,7% 48,3% 3,8%  
Långasjö 729 14,0% 26,9% 24,8% 34,3% 5,2% 51,6% 48,4% 3,0%  
Vissefjärda 1072 10,9% 26,2% 30,7% 32,2% 3,5% 52,1% 47,9% 6,2%  
Emmaboda 7387 15,0% 26,0% 26,1% 32,8% 5,6% 50,9% 49,1% 5,3%

http://www.val.se