Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - Västervik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centralorten 16650 17,1% 27,8% 24,0% 31,0% 5,9% 48,6% 51,4% 2,5%  
Landsbygden 12755 13,6% 23,9% 27,0% 35,5% 5,4% 50,8% 49,2% 2,8%  
Västervik 29405 15,6% 26,1% 25,3% 33,0% 5,7% 49,6% 50,4% 2,6%

http://www.val.se