Val till kommunfullmäktige i Hörby - Ålder och kön - Hörby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Biblioteket 2151 20,3% 29,8% 22,4% 27,5% 6,9% 49,6% 50,4% 6,9%  
Frostaskolan 1842 13,9% 26,6% 22,0% 37,5% 4,7% 46,9% 53,1% 3,6%  
Ludvigsborg 1108 16,2% 33,5% 25,8% 24,5% 5,2% 51,0% 49,0% 3,7%  
Lyby-Georgshill 1716 15,1% 29,7% 28,3% 26,9% 5,8% 49,8% 50,2% 4,7%  
Långaröd 891 13,8% 29,7% 28,3% 28,2% 5,3% 52,3% 47,7% 3,7%  
Svensköp 765 13,9% 32,9% 28,8% 24,4% 4,4% 52,9% 47,1% 5,5%  
Älvdalsskolan 2147 21,7% 29,7% 23,3% 25,3% 7,0% 48,9% 51,1% 5,0%  
Östraby-Västerstad 1290 17,4% 33,0% 29,5% 20,1% 6,0% 52,9% 47,1% 4,9%  
Hörby 11910 17,2% 30,2% 25,3% 27,3% 5,9% 50,0% 50,0% 4,9%

http://www.val.se