Val till kommunfullmäktige i Vårgårda - Ålder och kön - Vårgårda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Algutstorp-Landa 910 17,4% 34,4% 22,7% 25,5% 7,3% 52,9% 47,1% 2,6%  
Hol M Fl. Förs 1092 15,7% 32,9% 28,0% 23,4% 5,6% 52,3% 47,7% 1,8%  
Kullings-Skövde 1 1126 16,5% 30,4% 26,6% 26,6% 6,9% 51,2% 48,8% 2,5%  
Kullings-Skövde 2 1557 22,5% 27,4% 21,5% 28,6% 6,7% 48,3% 51,7% 9,4%  
Kullings-Skövde 3 1326 23,0% 28,7% 19,0% 29,3% 7,8% 48,9% 51,1% 2,5%  
Lena M. Fl. Förs 1229 16,8% 36,9% 26,5% 19,9% 5,3% 51,4% 48,6% 2,8%  
Nårunga-Ornunga 1335 16,3% 30,6% 27,3% 25,8% 6,4% 51,3% 48,7% 1,3%  
Vårgårda 8575 18,6% 31,3% 24,3% 25,8% 6,6% 50,7% 49,3% 3,5%

http://www.val.se