Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Göteborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Göteborg, Centrum 100554 28,6% 35,4% 19,2% 16,8% 4,8% 48,9% 51,1% 5,9%  
Göteborg, Hisingen 115843 22,7% 36,5% 21,0% 19,8% 5,8% 50,2% 49,8% 8,2%  
Göteborg, Väster 104797 19,5% 34,1% 22,3% 24,1% 5,8% 48,0% 52,0% 5,3%  
Göteborg, Öster 104186 26,0% 36,4% 20,9% 16,7% 6,6% 49,6% 50,4% 12,8%  
Göteborg 425380 24,1% 35,6% 20,9% 19,4% 5,8% 49,2% 50,8% 8,1%

http://www.val.se