Val till kommunfullmäktige i Munkfors - Ålder och kön - Munkfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkfors Centrala 1627 17,6% 20,2% 21,9% 40,3% 7,0% 48,2% 51,8% 5,4%  
Munkfors Södra 487 12,7% 29,6% 32,4% 25,3% 4,7% 53,2% 46,8% 8,2%  
Munkfors Västra 944 16,0% 27,2% 25,7% 31,0% 5,9% 52,9% 47,1% 5,1%  
Munkfors 3058 16,3% 23,9% 24,8% 35,0% 6,3% 50,4% 49,6% 5,8%

http://www.val.se