Val till kommunfullmäktige i Norberg - Ålder och kön - Norberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björkängen 1318 15,9% 21,9% 23,8% 38,4% 6,4% 49,3% 50,7% 3,6%  
Karbenning 409 11,0% 21,8% 35,0% 32,3% 5,1% 52,1% 47,9% 2,0%  
Kärrgruvan 1017 16,5% 28,9% 29,9% 24,7% 6,3% 54,1% 45,9% 3,8%  
Skallberget 1757 16,4% 26,2% 24,5% 32,8% 5,7% 49,8% 50,2% 2,4%  
Norberg 4501 15,8% 25,2% 26,5% 32,5% 6,0% 50,8% 49,2% 3,0%

http://www.val.se