Val till kommunfullmäktige i Vansbro - Ålder och kön - Vansbro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Järna 1839 16,7% 27,1% 25,0% 31,2% 5,5% 51,8% 48,2% 1,8%  
Nås 729 14,8% 20,6% 28,8% 35,8% 6,0% 51,3% 48,7% 3,2%  
Vansbro 2132 17,2% 25,7% 23,0% 34,1% 5,8% 49,2% 50,8% 4,0%  
Äppelbo 748 14,6% 29,7% 23,3% 32,5% 6,3% 51,1% 48,9% 1,6%  
Vansbro 5448 16,4% 26,0% 24,5% 33,1% 5,8% 50,6% 49,4% 2,8%

http://www.val.se