Val till kommunfullmäktige i Orsa - Ålder och kön - Orsa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Orsa Mellersta 1323 19,4% 21,1% 22,4% 37,0% 6,5% 45,7% 54,3% 4,4%  
Orsa Södra 1354 13,5% 28,8% 28,7% 29,0% 5,3% 50,4% 49,6% 2,7%  
Orsa Västra 792 17,0% 27,0% 26,8% 29,2% 6,4% 54,0% 46,0% 1,3%  
Orsa Östra 1456 19,2% 25,1% 25,3% 30,4% 6,9% 49,5% 50,5% 5,4%  
Skattungbyn-Kallmora 664 15,1% 24,5% 29,7% 30,7% 3,5% 53,5% 46,5% 5,3%  
Orsa 5589 17,1% 25,2% 26,2% 31,5% 5,9% 49,9% 50,1% 3,9%

http://www.val.se