Val till kommunfullmäktige i Borlänge - Ålder och kön - Borlänge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borlänge Andra 18735 18,6% 31,2% 24,5% 25,7% 6,1% 50,2% 49,8% 2,7%  
Borlänge Första 20268 23,2% 29,9% 21,7% 25,1% 6,6% 49,6% 50,4% 8,3%  
Borlänge 39003 21,0% 30,5% 23,0% 25,4% 6,4% 49,9% 50,1% 5,6%

http://www.val.se