Val till kommunfullmäktige i Ludvika - Ålder och kön - Ludvika

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grangärde-Säfsnäs 9288 15,1% 26,7% 27,3% 30,9% 5,2% 52,2% 47,8% 3,4%  
Ludvika stad 11453 19,1% 27,9% 21,8% 31,2% 5,8% 48,6% 51,4% 6,2%  
Ludvika 20741 17,3% 27,3% 24,3% 31,1% 5,5% 50,2% 49,8% 4,9%

http://www.val.se