Val till kommunfullmäktige i Ekerö - Ålder och kön - Färingsö 1 Färingsö N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Färingsö 1 Färingsö N 1142 15,3% 36,1% 26,8% 21,8% 6,5% 51,1% 48,9% 5,2%  
Summa 1142 15,3% 36,1% 26,8% 21,8% 6,5% 51,1% 48,9% 5,2%

http://www.val.se