Val till kommunfullmäktige i Upplands-Bro - Ålder och kön - Upplands-Bro 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Upplands-Bro 1 1726 17,5% 36,2% 22,9% 23,3% 6,3% 51,2% 48,8% 9,3%  
Summa 1726 17,5% 36,2% 22,9% 23,3% 6,3% 51,2% 48,8% 9,3%

http://www.val.se