Val till kommunfullmäktige i Knivsta - Ålder och kön - Alsike

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alsike 2213 13,6% 65,9% 13,2% 7,3% 5,4% 50,2% 49,8% 5,8%  
Summa 2213 13,6% 65,9% 13,2% 7,3% 5,4% 50,2% 49,8% 5,8%

http://www.val.se