Val till kommunfullmäktige i Tierp - Ålder och kön - Örbyhus

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örbyhus 1955 21,9% 33,9% 20,4% 23,8% 8,8% 47,9% 52,1% 3,7%  
Summa 1955 21,9% 33,9% 20,4% 23,8% 8,8% 47,9% 52,1% 3,7%

http://www.val.se