Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Snopptorp-Skogsängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Snopptorp-Skogsängen 1290 15,6% 23,8% 22,5% 38,1% 4,1% 45,4% 54,6% 5,3%  
Summa 1290 15,6% 23,8% 22,5% 38,1% 4,1% 45,4% 54,6% 5,3%

http://www.val.se