Val till kommunfullmäktige i Aneby - Ålder och kön - Aneby Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aneby Västra 1856 16,8% 28,8% 30,6% 23,9% 6,1% 51,7% 48,3% 2,6%  
Summa 1856 16,8% 28,8% 30,6% 23,9% 6,1% 51,7% 48,3% 2,6%

http://www.val.se