Val till kommunfullmäktige i Habo - Ålder och kön - Kråkeryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kråkeryd 1007 14,7% 47,1% 27,0% 11,2% 5,8% 49,2% 50,8% 1,3%  
Summa 1007 14,7% 47,1% 27,0% 11,2% 5,8% 49,2% 50,8% 1,3%

http://www.val.se