Val till kommunfullmäktige i Högsby - Ålder och kön - Högsby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högsby 1708 16,5% 25,6% 27,4% 30,4% 5,7% 48,4% 51,6% 4,6%  
Summa 1708 16,5% 25,6% 27,4% 30,4% 5,7% 48,4% 51,6% 4,6%

http://www.val.se