Val till kommunfullmäktige i Munkedal - Ålder och kön - Sörbygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sörbygden 1268 15,5% 26,3% 25,6% 32,7% 5,7% 53,5% 46,5% 5,6%  
Summa 1268 15,5% 26,3% 25,6% 32,7% 5,7% 53,5% 46,5% 5,6%

http://www.val.se