Val till kommunfullmäktige i Filipstad - Ålder och kön - Nordmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nordmark 326 14,4% 27,9% 33,1% 24,5% 5,2% 52,8% 47,2% 9,2%  
Summa 326 14,4% 27,9% 33,1% 24,5% 5,2% 52,8% 47,2% 9,2%

http://www.val.se