Val till kommunfullmäktige i Lekeberg - Ålder och kön - Knista Norra Och Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Knista Norra Och Östra 1100 17,1% 29,6% 21,7% 31,5% 5,3% 48,1% 51,9% 1,8%  
Summa 1100 17,1% 29,6% 21,7% 31,5% 5,3% 48,1% 51,9% 1,8%

http://www.val.se