Val till kommunfullmäktige i Nora - Ålder och kön - Järnboås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Järnboås 483 15,9% 26,9% 27,3% 29,8% 5,6% 49,9% 50,1% 7,5%  
Summa 483 15,9% 26,9% 27,3% 29,8% 5,6% 49,9% 50,1% 7,5%

http://www.val.se