Val till kommunfullmäktige i Hofors - Ålder och kön - Torsåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torsåker 1869 14,1% 26,6% 28,9% 30,3% 5,1% 50,7% 49,3% 1,1%  
Summa 1869 14,1% 26,6% 28,9% 30,3% 5,1% 50,7% 49,3% 1,1%

http://www.val.se