Val till kommunfullmäktige i Gävle - Ålder och kön - Hedesunda S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hedesunda S 1148 15,3% 26,2% 28,8% 29,6% 6,8% 53,9% 46,1% 1,2%  
Summa 1148 15,3% 26,2% 28,8% 29,6% 6,8% 53,9% 46,1% 1,2%

http://www.val.se