Val till kommunfullmäktige i Ragunda - Ålder och kön - Fors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fors 1041 14,5% 20,3% 29,0% 36,2% 5,0% 50,6% 49,4% 3,8%  
Summa 1041 14,5% 20,3% 29,0% 36,2% 5,0% 50,6% 49,4% 3,8%

http://www.val.se