Val till riksdagen - Ålder och kön - Svedala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bara, Skabersjö, Torup 1695 13,3% 41,1% 22,3% 23,4% 6,1% 50,7% 49,3%   2,1%
Bara Värby 1246 13,8% 40,7% 20,6% 24,9% 6,5% 48,6% 51,4%   1,1%
Klågerup, Hyby, Holmeja 960 13,9% 37,8% 25,9% 22,4% 7,5% 50,9% 49,1%   0,8%
Klågerups centrum 982 16,1% 42,7% 23,7% 17,5% 6,7% 52,0% 48,0%   1,2%
Svedala centrum 1310 21,8% 26,7% 18,1% 33,4% 5,6% 46,3% 53,7%   0,5%
Svedala kyrkan 1515 18,6% 31,9% 22,0% 27,5% 5,8% 46,7% 53,3%   1,3%
Svedala norr 1586 17,2% 43,9% 22,8% 16,1% 7,4% 49,6% 50,4%   1,4%
Svedala stadsparken 1630 16,9% 35,0% 22,6% 25,5% 6,2% 47,8% 52,2%   2,1%
Svedala söder 1015 15,1% 46,3% 20,3% 18,3% 6,0% 50,0% 50,0%   0,7%
Svedala väster 1325 12,8% 32,5% 25,2% 29,5% 5,1% 50,6% 49,4%   1,2%
Svedala öster - Börringe 1431 14,3% 39,1% 28,0% 18,7% 6,8% 52,0% 48,0%   1,8%
Svedala 14695 15,8% 37,7% 22,9% 23,6% 6,3% 49,4% 50,6% 1,4%

http://www.val.se