Val till riksdagen - Ålder och kön - Söderhamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergvik 1192 14,1% 26,4% 26,9% 32,6% 4,6% 52,1% 47,9%   1,2%
Ljusne 1921 13,6% 21,2% 27,7% 37,4% 5,5% 50,0% 50,0%   0,8%
Marma-Mo 1461 15,4% 27,7% 27,3% 29,6% 4,7% 51,5% 48,5%   0,8%
Norrala-Trönö 1411 10,2% 26,3% 31,3% 32,2% 4,0% 52,4% 47,6%   0,8%
Sandarne 1638 16,1% 29,4% 27,6% 26,9% 5,8% 53,0% 47,0%   0,4%
Skog 821 11,8% 21,3% 25,5% 41,4% 4,8% 53,3% 46,7%   0,9%
Stugsund 1095 17,0% 32,1% 26,7% 24,2% 6,0% 49,9% 50,1%   1,6%
Söderala 1566 16,1% 29,1% 27,8% 27,0% 5,3% 51,1% 48,9%   1,1%
Söderhamn Centrum-Väster 1614 21,1% 19,4% 19,1% 40,4% 6,0% 43,9% 56,1%   1,2%
Söderhamn Klossdammen-Stormyran m fl 1340 16,2% 20,4% 25,9% 37,5% 6,1% 48,0% 52,0%   0,7%
Söderhamn Norrberget-Hägnan m fl 1646 17,4% 24,7% 24,5% 33,4% 5,9% 47,6% 52,4%   1,5%
Söderhamn Norrtull-Granskär 1977 19,0% 21,3% 20,1% 39,6% 5,1% 47,2% 52,8%   1,7%
Söderhamn Öster-Broberg-Färssjön 1082 18,7% 30,7% 27,7% 22,9% 7,8% 49,5% 50,5%   1,1%
Vågbro 1477 13,7% 29,5% 28,0% 28,8% 5,5% 52,5% 47,5%   1,1%
Söderhamn 20241 15,9% 25,4% 25,9% 32,7% 5,5% 49,9% 50,1% 1,1%

http://www.val.se