Val till riksdagen - Ålder och kön - Everlöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Everlöv 747 12,9% 31,6% 28,8% 26,8% 4,8% 54,2% 45,8%   1,7%
Summa 747 12,9% 31,6% 28,8% 26,8% 4,8% 54,2% 45,8% 1,7%

http://www.val.se