Val till riksdagen - Ålder och kön - Sandby, Västervång-Hardeberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandby, Västervång-Hardeberga 1347 16,8% 36,5% 22,6% 24,1% 7,7% 49,3% 50,7%   1,6%
Summa 1347 16,8% 36,5% 22,6% 24,1% 7,7% 49,3% 50,7% 1,6%

http://www.val.se